wie zijn we


Marc Meyskens

Marc Meyskens (03.11.1959) is in 1983 afgestudeerd op de K.U.Leuven als licentiaat (master) in de aard-en delfstofkunde.
Na een korte carrière als veldgeoloog kwam hij vanaf 1985 in de bouwsector terecht. Eerst in het Laboratorium GEOS waar hij onderzoek deed op betonkwaliteit en betonschade.
In opdracht van Dr. sc. E. Soers richtte Marc Meyskens het eerste betonpetrografisch onderzoekslabo van de Benelux op.
Ann Mortelmans
1985 - 1992
Microscopisch onderzoek van beton
Vanaf 1993 ging de professionele carrière van Marc Meyskens terug de ondergrond in, met name "in de riolen". Als adjunct commercieel directeur bij de gekende aannemer KUMPEN uit Hasselt promootte hij de rioolrenovatietechnieken van de Kumpen-groep. Hij gaf de INSITUFORM-kous naambekendheid in het rioleringswereldje van België.
Ann Mortelmans
Uittreksel uit de Trends van 24 maart 1994
Vanaf 1995 ging zijn carrière in opwaartse richting en kwam hij bij ETERNIT in Kapelle-op-den-Bos terecht waar hij directeur van het aannemersbedrijf ETERSOL werd.
Eén van de hoogtepunten van zijn carrière bij ETERSOL was het behalen van de internationale "No Dig Award" die werd uitgereikt in Manchester voor de relining van een 3km lange drinkwaterleiding met een diameter van 1,2m nabij Utrecht. Dit is tot op heden de grootste diameter ooit die met het polyethyleen "close-fit" systeem is uitgevoerd.
Ann Mortelmans
November 2000, Manchester (UK)
Uitreiking van de No Dig Award uit handen van
de voorzitter van de United Kingdom Society
for Trenchless Technology.
Door een resem reorganisaties bij Eternit en Etersol nam de carrière van Marc Meyskens een andere wending.
Steeds in de leidingrenovatie blijvende, trad hij in 2004 eerst in dienst bij een grote Duitse aannemer, later bij een Franse groep, waar zijn ideën om een onafhankelijk adviesbureel op te richten verder evolueerden en vaste vorm kregen in oktober 2005 met de oprichting van RIOCONSULT.
 
Lidmaatschap:

- Vlario : adviesraadslid sinds 1993. Actief in de werkgroepen onderhoud, inspectie en renovatie.
- Europese normalisaties (CEN) : actief lid sinds 1996 en "Belgian expert in CEN/TC155/WG17" (Rehabilitation of pipeline systems).
- Herziening TB2000: lid van de officiële werkgroep voor de herziening van het typebestek voor het Brussels gewest.
- Herziening CCT1999 : lid van de werkgroep voor de redactie van het standaardbestek CCT2010 van de SWDE voor de drinkwatersector in Wallonië.


Ann Mortelmans

Ann Mortelmans (17.09.1960) is de echtgenote van Marc Meyskens. Zij is in 1982 afgestudeerd aan het Rega-instituut in Leuven als klinisch laborante.

Zij heeft in verschillende labos, zowel privé als in ziekenhuizen, gewerkt in Mechelen en Sint-Truiden.

Voor RIOCONSULT is Ann Mortelmans verantwoordelijk voor de administratie.