Verticale kokers

Het renoveren van verticale leidingen zoals o.a. regenpijpen, luchtkokers of afvalkokers in appartementsgebouwen wordt in principe uitgevoerd met de kous-methode van de rioleringen.

Voor kokers in gebouwen is één van de absolute prioriteiten dat de kous uit brandveilig materiaal samengesteld is.