Industrie

Bij industriële leidingen speelt de chemische belasting van het effluent een grote rol. Voor de renovatie van zwaar chemisch belastte leidingen kunnen specifieke materialen gebruikt worden. We denken hier onder meer aan hoogwaardige epoxy’s en vinylesters.

Voor de rehabilitatie van het leidingnetwerk van bedrijven en industrieën dient men een onderscheid te maken tussen drukleidingen en vrijverval leidingen.